Quy trình xử lý dịch vụ

02/08/2023

Đăng bởi: Admin | 02/08/2023

Quy trình xử lý dịch vụ

Quy trình xử lý dịch vụ

- Sau khi Khách hàng hoàn thành đặt dịch vụ online trên website Vigotrip.com, Vigotrip sẽ gửi email cho Khách hàng để tổng hợp lại toàn bộ thông tin đặt dịch vụ mà Khách hàng muốn đặt và gửi kèm theo phương thức thanh toán. Đây chưa phải email xác nhận việc đặt dịch vụ đã thành công.

- Thông tin đặt dịch vụ chỉ được xác nhận sau khi Vigotrip đã nhận được thanh toán của khách hàng. Vigotrip.com sẽ không đảm bảo chắc chắn bất kỳ thông tin nào về dịch vụ (như còn phòng trống, còn vé du thuyền…) cho đến khi nhận được thanh toán từ khách hàng và Vigotrip gửi email xác nhận việc dịch vụ đã được đặt thành công.