Lưu trú tại Sapa Lào Cai

Địa điểm

Check in - Check out

Wed 2 Mar - Fri 11 Apr
January 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
April 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
July 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Guest

2 adults - 1 childeren - 1 room
Adults
2
Children
Ages 0 - 17
1
Rooms
1
79 results

Khách sạn Azure Sapa Hotel

043 Fansipan,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

1.000.000 ₫
Xem chi tiết

Silk Path Grand Resort & Spa Sapa

Tổ 10,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

2.980.000 ₫
Xem chi tiết

Sapa CatCat Hills Resort & Spa

086 Đường Fansipan,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

1.900.000 ₫
Xem chi tiết

D Home Sapa 1 Homestay

25 Hoàng Liên,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

700.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Pi’s Boutique Sapa Hotel

41 Fansipan,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

650.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Pao’s Sapa Leisure Hotel

Mường Hoa,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

1.790.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn KK Sapa Hotel

25 Violet,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

2.250.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Bamboo Sapa Hotel

18 Mường Hoa,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

1.290.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Sapa View Spring Garden Hotel

Số 61, Đường Mường Hoa,Phường Sa Pa, Sapa, Lào Cai

850.000 ₫
Xem chi tiết

O Châu Homestay Lào Cai

hôn Thào Hồng Dến,Xã Tả Van, Sapa, Lào Cai