>
>
Huyện Tri Tôn
Huyện Tri Tôn

Huyện Tri Tôn

Mô tả

Tri Tôn - Một huyện miền núi nằm phía bắc của tỉnh An Giang, được biết đến với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn.

1. Địa lý

Thị trấn Tri Tôn nằm ở trung tâm huyện Tri Tôn, có vị trí địa lý:

- Phía bắc giáp xã Châu Lăng

- Các phía còn lại giáp xã Núi Tô.

Thị trấn Tri Tôn có diện tích 8,17 km², dân số năm 2019 là 13.723 người, mật độ dân số đạt 1.680 người/km²

2. Lịch sử

Sau năm 1975, Tri Tôn là một xã thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, bao gồm cả thị trấn Tri Tôn và xã Núi Tô ngày nay.

Ngày 11 tháng 3 năm 1977, huyện Tri Tôn hợp nhất với huyện Tịnh Biên thành huyện Bảy Núi, xã Tri Tôn thuộc huyện Bảy Núi.

Ngày 25 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 181-CP. Theo đó, tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A, Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn để thành lập thị trấn Bảy Núi, thị trấn huyện lỵ huyện Bảy Núi. Phần còn lại của xã Tri Tôn được đổi tên thành xã Núi Tô.

Ngày 23 tháng 8 năm 1979, huyện Bảy Núi được chia lại thành hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, thị trấn Bảy Núi thuộc huyện Tri Tôn và được đổi tên thành thị trấn Tri Tôn.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 353/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng (bao gồm thị trấn Tri Tôn và hai xã Châu Lăng, Núi Tô) là đô thị loại IV.

3. Các địa điểm nổi tiếng

- Hồ Tà Pạ

- Cánh đồng Tà Pạ

- Núi Cô Tô

- Hồ Xoài So

- Chùa Xà Tón

- Cổng trời Tri Tôn

- Đồi Tức Dụp

- Hàng thốt nốt trái tim

4. Địa điểm lưu trú

- Lưu trú 4 sao tại An Giang

- Lưu trú 3 sao tại An Giang

Xem thêm
image

Danh sách phường xã

Địa danh liên quan