Lưu trú tại Hạ Long Quảng Ninh

Địa điểm

Check in - Check out

Wed 2 Mar - Fri 11 Apr
January 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
April 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
July 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Guest

2 adults - 1 childeren - 1 room
Adults
2
Children
Ages 0 - 17
1
Rooms
1
140 results

Du thuyền Ambassador Cruise Hạ Long

B135 - B138 Sunworld Thượng Mai,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

8.500.000 ₫
Xem chi tiết

Du thuyền Bhaya Legend

9 Ngọc Châu,Phường Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh

8.500.000 ₫
Xem chi tiết

Du thuyền Arcady Boutique Hạ Long Bay Cruise

Cảng tàu khách Quốc tế,,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

6.200.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Citadines Marina Hạ Long

Peninsula 3 Marina Ha Long,Phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

2.010.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Hạ Long Pearl Hotel

162 Bãi Cháy,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.210.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn La Stella Hạ Long Hotel

275 Đường Hậu Cần,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.220.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Thái Hà Boutique Hạ Long Hotel

196 Bãi Cháy,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.000.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn Novotel Hạ Long Bay Hotel

160 Ha Long,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.670.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn D'Lecia Hạ Long Hotel

Tấn Mài/38 Cái Dăm,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.450.000 ₫
Xem chi tiết

Khách sạn D'Lioro Hotel & Resort Hạ Long

Beverly Hill Halong, Zone C,Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1.590.000 ₫
Xem chi tiết